Urk op de planken gaat weer spelen.

"IK VERTREK"


In week 46 / 2018  gaat U.O.P  de planken weer spelen.
Noteer in uw agenda : 13 tot 17 november 2018Speciaal bedrijven arrangement op donderdag 15 november 2018
reserveren : hans@jansentransport / 0651785499


Kaartverkoop start op 3 en 10 november 2018 (Zaterdagmarkt) 

  

--------------------------------------------------

  

"ondersteboven"


"

Heel leuk en verwarrend allemaal het gaat over een brief die over Urk wordt verstuurd en waar iedereen ondersteboven van is, of was het nou gaat… afin,  u krijgt het allemaal te zien op 14,15,16,  en 17 november. Natuurlijk geven we te zijner tijd nadere details. Maar deze data’s kunt u alvast noteren. Het stuk speelt in de jaren 80 dus moet het decor moet helemaal passen in die tijdIeder keer komen er nieuwe details bij, We moeten ook gaan bedenken wat was er in de mode welke kleding droeg men.                                                              

 We hebben daar als groep  heel veel plezier in. Ook mogen we gastspeler Bjørn Ten Velde begroeten. We zullen  het hemd van zijn lijf vragen over hemzelf en u nader met hem te laten kennis maken. Dit houdt u van ons te goed

 

 

 


 

 
 

 

Urk op de planken gaat met winter  recessie . ondertussen wordt er hard gewerkt ja  ja, want we willen over 2 jaar weer met een nieuw stuk komen .

 

  Filmnieuws:
 

http://www.vanbrummelendehaan.nl/
 


 Lonnie van Brummelen en Siebren de Haan hebben de spelers van Urk op de planken benaderd om mee te werken aan een film over de visserij. Een film die de vele aspecten van de visserij laat zien, de mooie kanten maar ook vooral het gevecht om het voortbestaan.  Door de Urker vissers is een tal van vormen van visserij uitgeprobeerd. Garnalen, krabben, paling en de Noordzee visserij die met verscheidene soorten vis aan de markt kwam. Deze visserij is  door de jaren heen aan banden gelegd al vanaf de voormalige Zuiderzee tot het IJsselmeer. En als het niet de quota was dan is het wel de olieprijs die de verdiensten nekte, en wat te denken van de visdagen.
De mensen die er in meespelen zijn ook gedeeltelijk ervaringsdeskundig en die een rol hebben gekregen om daarin mee te spelen hebben wel van dichtbij iets van die sfeer meegemaakt. Immers het voortbestaan van de visserij is al jaren een gevecht. Er is iets van heimwee naar dit bestaan, de visserij zit Urk in het bloed. Daarmee ook de vissersmentaliteit, dit is dikwijls voor een buitenstaander moeilijk te doorgronden. (Dat speelt ook een rol in het uitvinden van plannen om het bestaansrecht van de urkervissers.) Steeds weer werden manieren gevonden om het beroep van visserman te  uitoefenen. Het heeft de filmmakers aangesproken voor het maken van deze film.
De plaatsen waar de opnames worden gerealiseerd zijn ook voor de Urker visserij welbekend, de gesprekken die gevoerd worden zijn heel herkenbaar. Op de achtergrond speelt dan wat het gebeuren doet met de vissersmentaliteit op het dorp, en welk een impact het heeft het op de omgeving.
                                Urk is een dorp waarin de visserij een hoofdrol speelt en de  gemeenschap heeft daarin een middel van bestaan. Denk aan de visverwerkendebedrijven. We hopen dat deze film een ode is aan de visserij en een blijvend monument wordt voor de vissers die een nieuwe weg vonden in de visserij. En Vissers die hun beroep niet meer konden uitoefenen omdat ze het hoofd niet boven water konden houden.
                                Ook hoop ik dat de tegenstellingen de kijker aan het denken zet, het is niet altijd goud wat er blinkt. Maar het leven van een visserman is heel hard werken.

 


 


in de spotlicht verder uitgelicht