Sjoerd Visser

Sjoerd is van de oude Urk op de planken garde. Hij is 38 jaar en getrouwd met Mirjam Kramer hij heeft 4 kinderen.Sjoerd is er ene van Bert en Bep Visser. Sjoerd is leraar, mens en maatschappij en economie op het Berechja college. Deel uitmaken van Urk op de planken betekend voor Sjoerd een stukje gezelligheid, door toneel te spelen kun je zinnen verzetten. Mijn kinderen zijn belangrijk voor me en ik wil een goed voorbeeld voor hen zijn. De kinderen waar ik les aan geef wil ik iets meegeven; iets te betekenen in en voor de samenleving. In het stuk waarin ik meespeel aan het Urker strandje dat zegt wel wat over hoe we in elkaar zitten en hoe het niet moet.De dominee uit het stuk in 1994 vond ik leuk om te doen. Ook het schrijven van liedjes op bepaalde sketches vind ik leuk. Vroeger kon ik wel om kan lachen om Andre van Duin.Sjoerd is gestopt bij UOP2014